CECED Magyarország Egyesülés

 
Facebook
Mit tegyünk, ha már nincs szükségünk a régi elektromos készülékünkre?

Elromlott a hűtő, a mosógép, a hajszárító és már nem javítható? Vagy a régi, energiafaló készüléket új, takarékosra cseréli a család? Netán csak megjelent egy újfajta, több lehetőséget kínáló porszívó, fényképező, mobiltelefon, és a régire már nincs szükségünk?

Mit tegyünk, ha meg szeretnénk válni a régi masinánktól?

Lássuk be: a magyarok legtöbbje nem szeret megválni a család hűséges „e-tagjaitól”. Addig használjuk elektromos berendezéseinket, ameddig csak lehet, amíg rá nem kényszerülünk a cserére. Még ha esetleg meg is válunk még működő készülékünktől, akkor is jellemzően odaajándékozzuk azt egy barátnak vagy családtagnak, vagy – egyre gyakrabban – eladjuk őket valamelyik internetes portálon.

Bár ilyen esetben – főleg, ha a nagyi életét szeretnénk megkönnyíteni azáltal, hogy a 15-20 éves mosógépet vagy hűtőt neki ajándékozzuk – nem árt tisztában lennünk azzal, mennyit is fogyasztanak ezek a régi gépek (lásd kapcsolódó anyagainkat itt), most arról szeretnénk egy praktikus összefoglalót adni, hogy mit tegyünk, ha úgy döntöttünk, már nincs szükségünk valamely elektromos berendezésünkre.

A kereskedő visszavételi kötelezettsége

2004. október 8-a óta, azaz amióta hatályba lépett az e-hulladékok visszavételéről szóló szabályozás, a kereskedő köteles visszavenni új készülék eladásakor a vásárló által felajánlott, az új készülékkel azonos használati célú régi berendezést. Mindezt ráadásul ingyenesen, tehát pénzt a visszavételért nem kérhet. Még akkor sem, ha a vásárló kéri, hogy a kereskedő a régi gépet az új gép házhozszállításakor szállítsa el tőle. Ebben az esetben is köteles a bolt ingyenesen gondoskodni arról, hogy a régi hűtőt, mosógépet és egyéb nagygépet elszállítsa a vásárló lakásából.

A kisebb készülékeket a kereskedők akkor is kötelesek visszavenni, ha nem vásárolunk újat. Ezt a lehetőséget egyébként a legtöbb, elektronikai készüléket forgalmazó áruház már akkor is biztosította, amikor ezt még jogszabály nem tette számukra kötelezővé.

Az utalvány

2015. január 1-től a kereskedő ( / gyártó) (akitől vásároljuk a készüléket) a természetes személy fogyasztónak meghatározott összegű vásárlási utalványt biztosít, ha a régi készüléket a fogyasztó a kereskedő részére visszavételre felajánlja, és új terméket vásárol.

Vásárlási utalvány az „olyan nyomtatott vagy elektronikus formában kiállított elismervény, számla, amely új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén az új termék árából a jogosultat az e rendeletben (197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelet) meghatározott összegű árengedmény igénybevételére jogosítja fel”.

A vásárlási utalvány kiadásának és igénybevételének feltételei:

a) vásárlási utalványban szereplő összeg alapján adható árengedmény az új elektromos, elektronikus berendezés fogyasztói vételárának 10%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a kereskedő több árengedményt vagy kedvezményt kíván a fogyasztó részére biztosítani; 

b) egy darab vásárlási utalvány csak egy darab új elektromos, elektronikus berendezés vásárlásához használható fel, kivéve, ha a kereskedő egyszerre több vásárlási utalványt is elfogad ugyanannak az új elektromos, elektronikus berendezésnek a vásárlásához; 

c) a vásárlási utalvány csak a használt elektromos, elektronikus berendezés átadásának napján és helyszínén történő új elektromos, elektronikus berendezés vásárlása esetén használható fel, kivéve, ha a gyártó a vásárlási utalvány elfogadását nemcsak az átadás napján és helyszínén kívánja biztosítani. 

A vásárlási utalvány értéke 50 és 700 forint között változik, készülék-fajtától függően. Például háztartási nagygépeknél (p. hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, tűzhelyek) 500 – 700 forint, porszívók, vasalók esetében 100 forint, televíziók esetében 500 forint, fénycsövek és lámpák esetén 50 forint az utalvány kötelező értéke készülékenként (a teljes lista a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található).

Hulladékudvarok és lomtalanítás

Általános szabály, hogy a települési hulladékudvarokban leadhatók az e-hulladékok. A legközelebbi hulladékudvarról a helyi közterület-fenntartó vállalat vagy az önkormányzat honlapján tájékozódhatunk. Budapesten: www.hulladekudvar.hu, továbbá www.fkf.hu.

A hulladékudvarok jellemzően mindenfajta e-hulladékot visszavesznek, de ha hűtőgépet vagy képcsöves berendezést (tévét, monitort) szeretnénk leadni, akkor előbb telefonon érdeklődjünk, hogy biztosan átveszik-e. Szintén érdemes informálódni, ha egyéb vagy több nagyméretű készülékkel érkeznénk, mert a helyhiány (a hulladékudvar telítettsége) is lehet oka az átvétel megtagadásának.

Lomtalanítás

Sajnos sokan nem tudják, hogy lomtalanításkor nem szabad kitenni az utcára az elektromos berendezéseket. Ezek a veszélyes hulladékok, mint láttuk, szakszerű, környezetbarát bontást igényelnek (az utcán történő szétszerelés, „kibelezés” nem minősül annak!).

A lomtalanítást végző szervezet mindig biztosít lehetőséget a veszélyes hulladékok leadására is. Ennek helyét és időpontját megtalálhatjuk a tájékoztatóban vagy a szervezet honlapján. 

Ezen oldal megfelel a 197/2014 (VIII.1.) számú, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendelet 7.§ f) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének.